Tarife pentru călătorie

Călătorie unică

2 Lei (TVA Inclus)

Abonament lunar

65 Lei (TVA Inclus). Număr nelimitat de călătorii.

Gratuități

Care sunt categoriile de persoane care beneficiază de gratuități?

Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal care domiciliază în Mun. Slobozia ( pe perioada anului școlar );
Pensionarii cu venituri de până la 1.700 lei/lună
Persoanele cu handicap
Veteranii de război și văduvele de veterani de război
Persoanele persecutate din motive politice
Beneficiarii Legii nr. 341/2004 (revoluționarii)
Donatorii de sânge beneficiază de 10 bilete gratuite in luna in care donează

Pentru eliberarea abonamentelor gratuite, se vor prezenta urmatoarele documente:
– Elevii – adeverinta de elev sau copie dupa carnetul de elev vizat pentru anul scolar in curs și copie dupa certificatul de naștere + C.I. al unui părinte pentru confirmarea domiciliului sau cartea de identitate;
 – Pensionarii – copii dupa cuponul de pensie si cartea de identitate;
– Persoanele cu handicap – copii dupa legitimatia eliberata de D.G.A.S.(in termende valabilitate) si cartea de identitate sau certificat de nastere;
 – Veteranii de război- legitimație de veteran de război sau urmaș al unui veteran de război și copie după cartea de identitate;
– Persoanele persecutate din motive politice – copii dupa legitimația eliberată de A.F.D.P. si după cartea de identitate;
 – Beneficiarii Legii nr. 341/2004 (revoluționarii);
 – copii dupa legitimatiaderevolutionar si cartea de identitate;
 Donatorii de sange – vor prezenta adeverinta din care sa reiasa ca au donat inlunarespectiva si copie dupa cartea de identitate .

Scroll to Top